Mikotoksyny u Koni

Jednym z tematów poruszanych coraz częściej dotyczących jakości skarmianych pasz są mikotoksyny, czyli toksyczne wtórne metabolity, wytwarzane przez grzyby pleśniowe , które w znaczącym stopniu obniżają wartość pokarmową pasz i wpływają negatywnie na wyniki hodowlane i użytkowe koni. Istnieje na rynku wiele preparatów przeciwdziałających negatywnym skutkom mikotoksyn, których działanie polega głównie na adsorbcji czyli wiązaniu poszczególnych mikotoksyn i usunięciu ich z organizmu np. Hippovit Myco